Chính sách chất lượng Công ty

9/12/2019 11:02:56 AM / Đăng bởi Sài gòn phú thọ / (0) Bình luận

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

  1. Duy trì HTQLCL phù hợp với bối cảnh, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức để đạt được mục tiêu chất lượng của năm kế hoạch và hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.
  2. Mọi thành viên trong công ty thấu hiểu chính sách chất lượng để:

+ Đáp ứng sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng bằng chất lượng sản phẩm.

+ Tiết kiệm chi phí sản xuất để giá thành sản phẩm cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành hàng.

+ Tổ chức sản xuất để thời gian giao hàng cho khách hàng theo yêu cầu họ đề ra.

  1. Thường xuyên cải tiến tính hiệu lực, áp dụng HTQLCL và tư duy quản lý rủi ro vào tất cả các quá trình của HTQLCL.
  2. Quản lý tốt tài sản Công ty, tài sản khách hàng, tài sản nhà cung cấp bên ngoài.

 

Phú Thọ, ngày 02 tháng 05 năm 2018

 

Giám đốc Công ty

 

Đã ký

 

Bùi Văn Thiềng

 

Gửi bình luận: