Thông báo mất sổ cổ đông

12/5/2016 4:45:36 PM / Đăng bởi Sài gòn phú thọ / (0) Bình luận

Thông báo mất sổ cổ đông

Tên cổ đông: Nguyễn Văn Ninh    Mã số cổ đông: SGPT 0028

Số cổ phần: 10.000 CP

Địa chỉ: 662/4 Sư vạn hạnh, phường 12, quận 10, Tp Hồ Chí Minh

SDT: 0903838085

Là cổ đông của công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ, 

Hiện nay, sổ cổ đông có nội dung trên đang bị thất lạc. 

Ai nhặt được xin báo cho Ông Ninh theo địa chỉ trên hoặc báo về công ty Cp Bia Sài gòn- Phú Thọ theo số: 0984866725 ( C.Liên).

Trân trọng!

Gửi bình luận: