Thông báo mất sổ cổ đông

12/6/2016 1:27:00 PM / Đăng bởi Sài gòn phú thọ / (0) Bình luận

Thông báo mất sổ cổ đông

Họ và tên cổ đông: Nguyễn Thế Hùng      MSCĐ: SGPT 0116

số cổ phần sở hữu: 10.000CP

Số điện thoại liên lạc: 0888 324 111

Địa chỉ: C4 ngõ 156 Lạc Trung Hà Nội

Hiện nay, sổ cổ phần có nội dung trên đang bị thất lạc

Ai nhặt được xin liên hệ với Ông Hùng theo địa chỉ trên hoặc Bà Liên ( 0984866725)

Trân trọng cảm ơn

Gửi bình luận: