• Bia hơi Sài Gòn được làm từ gạo, nước, đại mạch và hoa bia. Bia Hơi Sài Gòn là một sự đột phá làm thay đổi thói quen và cảm nhận của người Việt Nam bấy lâu nay.
  • Địa chỉ: KCN Trung Hà - xã Dân Quyền - huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210 3650 688
  • Email: saigonphutho@gmail.com

Gửi liên hệ thành công!

hotline 0984866725 hotline 0210 3650 688