Chính sách môi trường công ty

Chính sách môi trường công ty

9/12/2019 11:07:42 AM / Đăng bởi Sài gòn phú thọ / (0) Bình luận

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG Duy trì CSMT phù hợp với bối cảnh, nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách để đạt được các MTMT, đề án bảo vệ môi trường, để công ty luôn xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là đơn vị đi đầu... [Đọc tiếp]

Chính sách chất lượng Công ty

Chính sách chất lượng Công ty

9/12/2019 11:02:56 AM / Đăng bởi Sài gòn phú thọ / (0) Bình luận

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG Duy trì HTQLCL phù hợp với bối cảnh, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức để đạt được mục tiêu chất lượng của năm kế hoạch và hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển mà Đại hội... [Đọc tiếp]