CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ

Số điện thoại:

0210 3650 688

Email:

saigonphutho@gmail.com

Hỗ trợ online:

0984866725

Thông cáo báo chí

Thông tin cổ đông

Tin tức

Bản tự công bố sản phẩm bia hơi Sài Gòn - Phú Thọ số 01/SGPT - CBSP

Mời quý vị xem tại đây https://drive.google.com/file/d/1EU9qBtTrOCq_O8xf8Z7F5RsU9bpIpA7i/view?usp=sharing