Thông báo Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ trở thành công ty đại chúng.

04/25/2016 13:49:00 / Đăng bởi Sài gòn phú thọ / (0) Bình luận

Thông báo Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ trở thành công ty đại chúng

          CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- PHÚ THỌ
 CÔNG BỐ VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ xin trân trọng thông báo:
 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 2065/UBCK-GSĐC ngày 21/04/2016 chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ. Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ xin công bố về việc trở thành công ty đại chúng như sau:
 
1.     Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
2.     Tên viết tắt: Sai Gon- Phu Tho beer JSC.
3.     Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Trung Hà, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
4.     Điện thoại: (0210) 3650 688                        Fax: (0210) 3650 686
5.     Website: www.saigonphutho.com.vn
6.     Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600393941 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp ngày 30/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15/4/2014
7.     Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia; chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; sản xuất cồn; khách sạn.
8.     Vốn Điều lệ: 125.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
Đã trở thành công ty đại chúng ngày 21/04/2016.
                                                          Phú Thọ, ngày 25 tháng 04 năm 2016
                                                                           Giám đốc
                                                                            (Đã ký)
 
                                                                      Bùi Văn Thiềng 

Gửi bình luận: