Thông báo Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Thông báo Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

08/01/2019 10:30:48 / Đăng bởi Sài gòn phú thọ / (0) Bình luận

Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

 CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ
----------------------
Số:61/CV-SGPT
V/v: Chốt danh sách cổ đông
đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
 
Phú Thọ, ngày 04    tháng   06  năm 2016

 
                                                                     THÔNG BÁO

                     (V/v: Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung 
                                     tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ
 

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:
-    Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:20/06/2016;
-    Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần mang theo CMND, và giấy tờ liên quan để làm thủ tục chuyển nhượng, đăng ký sở hữu cổ phiếu tại
Công ty chứng khoán Ngân hàng Công Thương  Việt Nam ( Vietinbank)
Địa chỉ: Số 306 đường Bà Triệu- Thành phố Hà Nội
 + Thời hạn: Trước 16h00 ngày 20/06/2016;
-    Sau thời điểm trên, Công ty sẽ dừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến ngày cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng cổ phần của Công ty phát sinh sau thời gian trên;
-    Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân/ có thắc mắc cần được giải đáp, xin liên hệ::
Công ty chứng khoán Ngân hàng Công Thương  Việt Nam ( Vietinbank)
Địa chỉ: Số 306 đường Bà Triệu- Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04 3974 7131 (gặp Bộ phận quản lý cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ)
Hoặc
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Trung Hà, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 3650 688
Fax: 0210 3650 686
- Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục khác để đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
-          Như trên
-          Lưu VP./.

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

(Đã ký )
 
 
Nguyễn Ngọc Châu

Gửi bình luận:

hotline 0984866725 hotline 0210 3650 688

Bia Sai Gon


Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Thọ cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải đảm bảo rằng bạn đang ở trên tuổi uống bia rượu hợp pháp và bạn được phép về mặt pháp lý để xem trang web này. Khi nhấn xác nhận "Tôi đã đủ 18 tuổi" đồng nghĩa với việc bạn xác nhận mình trong độ tuổi uống bia rượu hợp pháp. Nếu chưa đủ tuổi uống bia rượu hợp pháp, xin vui lòng ghé thăm trang của chúng tôi khi bạn đã đủ 18 tuổi.