Thông báo Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ trở thành công ty đại chúng.

Thông báo Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ trở thành công ty đại chúng.

04/25/2016 13:49:00 / Đăng bởi Sài gòn phú thọ / (0) Bình luận

Thông báo Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ trở thành công ty đại chúng           CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- PHÚ THỌ  CÔNG BỐ VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ xin trân trọng thông báo:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 2065/UBCK-GSĐC ngày 21/04/2016 chấp thuận hồ... [Đọc tiếp]